Frågor & Svar

Här har vi sammanställt en rad frågor med svar!

Varför drönare? Drönartekniken är på stark frammarsch och utvecklas kontinuerligt inom ett flertal användningsområden. Till skillnad från traditionella arbetsmetoder är idag drönare ett mycket effektivt redskap, inte bara vid dokumentering utan även vid voymberäkning och inspektion av svåråtkomliga platser. Drönare är också ett mycket bra val ur miljöperspektiv.

Hur högt flyger vi?: Från marknivå, upp till max 120 meter över mark. 

Vilka begränsningar finns ?: Säkerheten kommer alltid i första hand. Vi flyger inte i regn, vindstyrkor över 12 m/s, rakt över stora folksamlingar eller specifika anläggningar. Finns flygplatser i närheten kontaktas alltid flygtrafikledningen. 

Får man sprida bilder/film hur man vill ?: För en stor andel bilder/ film tagna med drönare krävs spridningstillstånd från lantmäteriet. Det tar i regel ca 1- 3 vardagar. Som serviceåtgärd utan extra kostnad erbjuder vi alla våra kunder att göra detta.


  • Har du övriga frågor som inte finns med så tveka inte att kontakta oss! 


 .