Inspektion och besiktning

Effektivt och säkert 

Med hög precision kontrollerar/dokumenterar vi områden, upp till 120 meter. Här ges möjlighet att följa flygningen realtid men också få mycket detaljerad data i form av 4K film och höguplösta 20 MP foton för senare granskning. 


  • Allmän tillsyn av tak/fastigheter, murbruk, skorstenar, hängrännor, solceller m.m.  
  • Vindkraftverk och höghöjdsinspektioner 
  • Detaljerade bilder/ filmmaterial 
  • 3D modeller/ mätning